Klachten

Klachten

Wij doen ons uiterste best om u snel en goed van dienst te zijn. Heeft u toch een klacht, dan dient u dit zo snel mogelijk te melden. U kunt een e-mail sturen via ons contactformulier. Omschrijf de klacht nauwkeurig en vermeld duidelijk om welk(e) artikel(en) het gaat, het bestelnummer en de aankoopdatum. U krijgt binnen 7 werkdagen antwoord over de afhandeling van uw klacht.

Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

Geschillencommissie Webshop Keurmerk:
Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info.

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.